کلیستنیکس چیست

 
 
۰۰:۰۰ /
 
۱X
 

فواید کلیستنکس

فعالیت هوازی

می توان از این ورزش در تمامی فعالیت های هوازی بهره مند شد . و باید برنامه ریزی منظنم و زمان بندی درست تمرینی به تمام قابلیتای و ظریفت سیستم قلبی عروقی رسید

سیستم های تمرینی مناسب

کلیستنیکس سیستم های تمرینی زیادی برای هر هدفی در بدن سازی و پرورش اندام دارد

تراس مکانیکی عضلات

دوک های عضلانی مانند پازل کار خود را انجام میدهند خاصیت ورزش کلیستنیکس فراخوانی همزمان این دوک های عضلانی طی انجام فعالیت است

در هر مکان

کلیستنیکس نیاز به تجهیزات خاصی ندارد در هر مکانی قابل انجام میباشد

نمایشی بودن

یک سری حرکات تعدیا یافته و همچنین حرکات فوق پیشرفته از رشته های المپیکی ژیمناستیک

پیشر سریع دربازه زمانی کم

این خاصیت تمام فعالیت های بر پایه وزن بدن می باشد

همه چیز در مورد کلیستنیکس

همه چیز در مورد کلیستنیکس